Gå direkt till innehåll
Bauer Medias månadsbrev och årssammanfattning

Nyhet -

Bauer Medias månadsbrev och årssammanfattning

2020 blev ett annorlunda år och innebar en stor omställning för många och vår vardag. 2020 har varit ett nyhetsintensivt år innehållandes av bland annat pandemi och USA-val och intresset för nyhetsbevakning har varit stort. Medan en del räckviddsmedier har haft svårt att uppnå samma räckviddsnivåer under 2020 som 2019 år så har konsumtionen av radio varit stabil under 2020 och endast tappat -0,6% på veckoräckvidden (7 417 000) jämfört med föregående år. Sveriges Radio hade även haft ett stabilt år 2020 med en 0% förändring av veckoräckvidden (6 124 000) jämfört med 2019.

I tider där efterfrågan av nyheter ökar så ökar SR ofta sina lyssnarandelar gentemot kommersiell radio vilket inte var ett undantag för året 2020. Att det totala radiolyssnandet står stabilt 2020 trots att SR har en oförändrad veckoräckvidd jämfört med föregående år och kommersiell radio har minskat sin veckoräckvidd under 2020 med -10% (5 465 000) jämfört med 2019, beror på att dubbellyssnandet mellan SR och kommersiell radio minskade under 2020 jämfört med föregående år.

Vidare har vi sett en ökad konsumtion av det digitala lyssnandet under 2020. Alla de kommersiella podcasthusen ökade sin unika räckvidd under 2020 jämfört med 2019. Bauer Media har under 2020 lanserat podcastplattform Podplay och ökade i digital räckvidd med hela +26% under året jämfört med 2019 och under november nådde Bauer Media hela 1 miljon unika digitala veckolyssnare.

Veckoräckvidd

7,2 miljoner människor lyssnade på radio under en snittvecka i december och kommersiell radio nådde 4,8 miljoner unika veckolyssnare. Bauer Media är fortsatt Sveriges största kommersiella ljudaktör och nådde under en snittvecka i december uppemot 4,3 miljoner unika lyssnare. Av dessa var uppemot 3,9 miljoner FM-lyssnare. Under december nådde Bauer Media i snitt +31% fler lyssnare än NENT

Period (vecka 49-52)

Dec 2019

Dec 2020

Förändring i %

Bauer Media ink digitalt

 5 507 538

4 267 278

-23%

Bauer

5 205 000

3 863 000

-26%

NENT

4 186 000

2 938 000

-30%

Under helår 2020 uppgick Bauer Medias veckoräckvidd till 4,1 miljoner unika lyssnare och 3,6 miljoner för NENT. Under december nådde Mix Megapol över 2,4 miljoner unika lyssnare och är Sveriges största kommersiella station även i december 2020. Samtliga kommersiella radiostationer minskade i veckoräckvidd i december 2020 jämfört med samma period 2019.

Period (vecka 1-52)

2019

 2020

Förändring i %

Bauer Media ink digitalt

4 787 000

4 128 000

-14%

Bauer

4 947 000

4 328 000

-13%

NENT

4 265 000

3 672 000

-14%

Veckoräckvidd

Period (vecka 49-52)

Dec 2019

Dec 2020

Förändring i %

Mix Megapol

3 323 000

2 431 000

-27%

NRJ

2 455 000

1 474 000

-40%

Rockklassiker

1 134 000

1 005 000

-11%

RIX FM

2 927 000

1 970 000

-33%

Star FM

1 804 000

1 120 000

-38%

Under helår 2020 har Mix Megapol haft den högsta unika kommersiella veckoräckvidden. Rockklassiker är den enda kommersiella station som ökat sin genomsnittliga veckoräckvidd under 2020 jämfört med 2019.

Period (vecka 1-52)

2019

2020

Förändring i %

Mix Megapol

 3 112 000

2 600 000

-16%

NRJ

2 387 000

1 984 000

-17%

Rockklassiker

1 027 000

1 056 000

3%

RIX FM

2 993 000

2 536 000

-15%

Star FM

1 806 000

1 393 000

-23%

Kommersiell lyssnarandel

Bauer Media är fortsatt marknadsledare som Sveriges största kommersiella ljudaktör. I december 2020 hade Bauer Media 63,9% av lyssnarandelarna, en ökning med +4% jämfört med samma period föregående år. 

December

Bauer

NENT   

2019

61,5

38,5

2020

63,9

36,1

Förändring i %

4%

-6%

Helår

Bauer

NENT   

2019

55,0

45,0

2020

59,3

40,7

Förändring i %

8%

-10%

Under helår 2020 har samtliga av Bauer Medias stationer ökat sin kommersiella lyssnarandel. Mix Megapol har en kommersiell lyssnarandel på 30,1% och har således ökat med +2% jämfört med 2019 och är fortsatt Sveriges största kommersiella station. NRJ har ökat med +3% under 2020 jämfört med 2019 och Rockklassiker är den kommersiella radiostation som ökat sin lyssnarandel i högst utsträckning under 2020 hela +47%. 

Kommersiell andel

Mix Megapol

NRJ

Rockklassiker

Bauer Övrigt

Rix FM

Star FM

NENT Övrigt

2019

29,5

13,4

5,9

6,2

23,1

13,6

8,4

2020

30,1

13,8

8,7

6,8

23,1

10,2

7,4

Förändring i %

2%

3%

47%

10%

0%

-25%

-12%

Total lyssnarandel

Under december 2020 hade SR en stark lyssnarandel på 75,8%, en ökning med +12% jämfört med samma period föregående år. Bauer Media hade under december 15,5% i lyssnarandel och NENT 8,7%. Båda de kommersiella aktörerna minskade i lyssnarandel i december i år jämfört med samma period 2019.


Total lyssnarandel
 /Mediehus

December

Bauer

NENT   

SR   

2019

19,8

12,4

67,8

2020

15,5

8,7

75,8

Förändring i %

-22%

-30%

12%

SR har under helår 2020 ökat sin lyssnarandel med +4% (72,9%) jämfört med 2019, Bauer Media har minskat med -1% (16,1%) och NENT minskat med -17% (11%). 

Total lyssnarandel /Mediehus

Helår

Bauer

NENT   

SR   

2019

16,3

13,3

70,4

2020

16,1

11,0

72,9

Förändring i %

-1%

-17%

4%

ATS (average time spent) är ett lyssnarmått som visar den genomsnittlig lyssnartid (minuter/dygn) som en lyssnare lyssnar på t.ex. en radiostation och måttet ger en inblick i lojaliteten hos lyssnarna. Mix Megapol har den högsta genomsnittliga lyssnartiden av alla kommersiella radiostationer under december. I genomsnitt lyssnade man på Mix Megapol i 65 minuter. Rockklassiker är den enda kommersiella radiostationen som ökade i genomsnittlig lyssnartid under december 2020 jämfört med samma period 2019.

ATS / Genomsnittlig lyssnartid/dygn

Station

Dec 2019

Dec 2020

Procentuell förändring %

Mix Megapol

81

65

-20%

NRJ

52

41

-21%

Rockklassiker

52

54

4%

RIX FM

54

46

-15%

Star FM

57

50

-12%


Mix Megapol är den station som hade den högsta genomsnittliga lyssnartiden under helår 2020, i snitt hela 71 min/dag. Den kommersiella radiostation som hade den högsta procentuella ökningen för lyssnartid var Rockklassiker på 57 min/dag, en ökning med +16%. NRJ ligger kvar på samma nivå som samma period föregående år. 

ATS / Genomsnittlig lyssnartid/dygn

Station

2019

 2020

Procentuell förändring %

Mix Megapol

67

71

6%

NRJ

49

49

0%

Rockklassiker

49

57

16%

RIX FM

54

56

4%

Star FM

61

51

-16%

Digitalt lyssnande

Under december nådde Bauer Medias digitala plattformar i genomsnitt 955 283 unika veckolyssnare, vilket är något lägre än rekordmånaden november i år. För många innebär december månad att man umgås mer med nära och kära (fysiskt eller digitalt) och podcasten är ett media som konsumeras i hög utsträckning ensam. Detta i kombination med att en hel del podcastkreatörer har haft juluppehåll kan vara en bidragande förklaring till varför nya rekord inte slås i december. Bauer Media ökar dock med dock kraftigt +30% i räckvidd i december 2020 jämfört med december 2019.  


Digital veckoräckvidd

Dec (v. 49-52)

RadioPlay

2019

735 324

2020

955 283

Förändring i %

30% 

Under 2020 har Bauer Medias digitala plattformar Podplay vuxit och i genomsnitt har veckoräckvidden för Bauer Media ökat med +26%.

Digital veckoräckvidd

Dec (v. 49-52)

RadioPlay

2019

627 064

2020

791 921

Förändring i %

26% 

Under december 2020 hade Bauer Medias poddar en genomsnittlig veckoräckvidd på nära 700 000 unika lyssnare. En ökning med +34% jämfört med samma period föregående år. 

Poddar veckoräckvidd

Dec (v. 49-52)

Acast

Podplay

Podspace      

NENT  poddar   

Genomsnitt veckoräckvidd

1 380 667

685 217

773 462

134 966

Antal lyssningar (snittvecka)

4 508 961

1 961 991      

1 948 079

*

*Det finns inte siffror för antal lyssningar/räckvidd per vecka för NENTPoddindex och därför kan inte siffror redovisas.

Bauer Medias Poddnyheter

Bauer Media har haft ett starkt podcastår och den unika veckoräckvidden för Bauer Medias podcastslyssnande har ökat med +28% under 2020 jämfört med 2019. 

Podcast veckoräckvidd

Helår

Podplay

2019

487 611

2020

623 596

Förändring i %

28%

Bauer Media har under 2020 haft flera framgångsrika podcasts. Tre av Bauer Medias största podcaster under 2020 var: "Framgångspodden" med Alexander Pärleros är Nordens största intervjupodd och har under året haft en snittveckoräckvidd på 109 562 unika lyssnare. Följt av True crime-podcasten "En Mörk Historia" av Joel Silberstein Hont och Carl Fridsjö med snittveckoräckvidden på 61 791 unika lyssnare, samt den härliga podcasten "Alla Våra Ligg" med Amanda Colldén och Anna Dahlbäck med snittveckoräckvidden på 56 047 unika lyssnare. 

Den stora nyheten på podcastsfronten under 2020 var lanseringen av Bauer Medias egen podcastplattform Podplay. Den nya plattformen inkluderar även Podplay Studio som möjliggör publicering, distribution, lyssnande och intäktsgenerering av podcastinnehåll. Detta gör att Bauer Media utökar sitt innehållsutbud för publiken och utökat digitalt lager för annonsörer. Dessutom nya möjligheter för digital ljudannonsering, både via programmatiska köp och genom kreativa, redaktionella aktiviteter. 

Källa: KantarSifo ROA /Advantage, LOOKER och Poddindex

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Julia Forsberg

Julia Forsberg

Analyschef Bauer Media 0736565872