Följ Bauer Media

Staten utlyser nya nationella och regionala radiotillstånd

Blogginlägg   •   Sep 21, 2017 11:43 CEST

Den 31 juli 2018 ska alla kommersiella radiostationer i Sverige återlämna sina radiofrekvenser. Under hösten 2017 utlyser istället Staten tre nationella radionätverk och 35 lokala radiotillstånd fördelade på 21 orter i Sverige. Samtliga tillstånd kommer att börja gälla från och med den 1 augusti 2018.

Utlysningen sker genom budgivning där högst bud är vinnande. Budgivningen är sluten vilket gör att de som bjuder på tillstånden inte vet vad de andra är villiga att satsa. Budgivarna ska ha finansiella och tekniska förutsättningar att driva radioverksamhet under hela tillståndsperioden.

De nationella tillstånden kommer att meddelas av Myndigheten för Press, Radio och TV under hösten och de regionala/lokala tillstånden före årsskiftet 2017/18.

Alla nya radiotillstånd gäller i 8 år, fram till 2026.